Vad gör en osteopat?

En osteopat använder främst sina händer för att diagnostisera och behandla olika besvär i kroppen som orsakas av snedställningar, obalanser och spänningar. Man använder en stor variation av metoder som helt anpassas efter individ, besvär och tillfälle, och baseras på den västerländska vetenskapen om hur kroppen fungerar. Osteopatin grundades för 150 år sedan av en läkare i USA, idag är det ett etablerat yrke över hela den moderna världen och...

Read More

Osteopati och träning för gravida och nyblivna mammor

Östersund Osteopati har inlett ett samarbete med Johanna Rapp – lic. personlig tränare med gruppträning för nyblivna mammor! Vi kompletterar varandra då vi båda träffar kvinnor som varit gravida och fött barn med allt vad det innebär och som vill uppnå en kropp med god funktion och hållbarhet – Johanna erbjuder anpassad gruppträning för att bygga upp styrka och jag erbjuder anpassad osteopati för att rätta till eventuella...

Read More

Svensk studie om osteopati efter kirurgi

Som ett samarbetsprojekt mellan forskare vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet och Skandinaviska Osteopathögskolan i Göteborg har en studie gjorts om osteopatisk behandling efter kirurgiskt ingrepp på matstrupen. Studien visade en tydlig positiv effekt, här följer en sammanfattning följt av min egna kommentar. Studien utfördes på patienter som genomgått operation av matstrupen. Patienterna hade kronisk smärta, stelhet i bröstkorgen...

Read More

”Vanligt ryggont”

Många av oss får någon gång under livet ont i ryggen eller nacken. Statistiken säger att upp emot 80 % av oss någon gång får ont i ländryggen och 50% får ont i nacken (SBU), för flera leder besvären till sjukfrånvaro. I Vårdguiden 1177 kan man läsa att ont i ryggen är vanligt men sällan beror på någon sjukdom och att de ryggbesvär som det inte går att hitta någon särskild förklaring till och som går över efter ett tag kallas ”vanligt ryggont”....

Read More