Svensk studie om osteopati efter kirurgi

Som ett samarbetsprojekt mellan forskare vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet och Skandinaviska Osteopathögskolan i Göteborg har en studie gjorts om osteopatisk behandling efter kirurgiskt ingrepp på matstrupen. Studien visade en tydlig positiv effekt, här följer en sammanfattning följt av min egna kommentar. Studien utfördes på patienter som genomgått operation av matstrupen. Patienterna hade kronisk smärta, stelhet i bröstkorgen...

Read More