Vanliga frågor

linnea_9256Vad behandlar en osteopat?

En osteopat behandlar i huvudsak muskeloskeletala besvär men har även god effekt på kroppens generella funktion och symptom vid olika sjukdomar. Muskeloskeletala besvär innebär akuta eller långvariga problem i muskler, leder, ligament och nerver så som rygg- och nackbesvär, muskel- och ledvärk, ischias, tennisarbåge, förslitnings- och idrottsskador. Andra besvär som sömnproblem, migrän, yrsel, matsmältningsproblem och hormonella problem så som PMS kan bero på muskeloskeletala spänningar och obalanser och kan i så fall med fördel behandlas av en osteopat. En osteopat kan avgöra om så är fallet eller om man bör vända sig till en läkare för vidare utredning. En osteopat behandlar aldrig sjukdomar men kan avlasta vissa symptom som uppstår på grund av en sjukdom. Astma är ett exempel då de andningsproblem som astma innebär påverkar muskler och leder i bröstkorgen och ryggen. En osteopat kan behandla dessa delar och på så sätt få till en bättre funktion i bröstkorgen vilket gör astman lättare att leva med.

Det går utmärkt att vända sig till en osteopat i förebyggande syfte!

Är osteopati bra för gravida och mammor?

En osteopat behandlar inte själva graviditeten och är inget alternativ till en barnmorska eller läkare. Däremot behandlar vi gärna muskeloskeletala besvär som uppstår i samband med graviditet och förlossning. Under graviditeten sker stora förändringar i kroppen, bland annat ändras hållningen då man får mer vikt på framsidan av kroppen, och detta kan göra att man blir spänd eller får ont. Inför förlossning kan det vara en bra idé att se till att bäckenet i synnerhet har en god funktion så att förlossningen går så smidigt som möjligt för mor och barn. Efter graviditet och förlossning kan kroppen behöva hjälp att hitta tillbaka till ett optimalt läge. I osteopatutbildningen ingår obstetrik och gynekologi vilket innebär att osteopater har god kunskap om graviditet och förlossning samt de komplikationer som kan uppstå. Därmed har vi kännedom om vilka tillstånd som lämpar sig för osteopatisk behandling och vilka som inte gör det.

Finns det någon forskning på osteopati?

Ja, i Sverige har det gjorts en studie om osteopatisk behandling efter kirurgiskt ingrepp. Utomlands finns mycket forskning på osteopati. Nedan följer några länkar:

National Council of Osteopathic Research

The Osteopathic Research Center

Osteopathic Research Web

General Osteopathic Council / research

Vad är det för skillnad på osteopat, naprapat och kiropraktor?

Alla dessa professioner arbetar inom samma bransch, manuell medicin, vilket innebär att man undersöker och behandlar patienten med händerna. Yrkena ligger nära varandra sett till vad man behandlar och alla strävar efter samma mål – en välmående patient. Det verkar finnas variationer inom respektive yrkeskår vad gäller filosofi och behandlingsmetoder vilket skapar ett överlapp yrkena emellan även om det finns påtagliga skillnader. Som osteopat är det svårt att redogöra för de andra yrkena, läs mer på yrkesförbundenas hemsidor för mer information.

Är osteopater legitimerade via Socialstyrelsen? 

Nej, inte i Sverige. I större delen av Europa är osteopater sedan länge en reglerad yrkesgrupp. Svenska Osteopatförbundet arbetar aktivt för en legitimation även i Sverige och detta har utretts av staten senast för några år sedan, då ansågs det finnas för få osteopater i Sverige samt att det inte ansågs föreligga några skäl för legitimation ur patientsäkerhetssynpunkt. Definitionen för att vara legitimerad i Sverige är att en yrkesutövare står under samhällets tillsyn och har godkänts för yrkesverksamhet inom det område legitimationen avser. En legitimation är inte likställt med en viss grad av utbildning.

 

Share This