Blogg

Vad gör en osteopat?

Posted by on augusti 29, 2016 in Blogg | Kommentarer inaktiverade för Vad gör en osteopat?

En osteopat använder främst sina händer för att diagnostisera och behandla olika besvär i kroppen som orsakas av snedställningar, obalanser och spänningar. Man använder en stor variation av metoder som helt anpassas efter individ, besvär och tillfälle, och baseras på den västerländska vetenskapen om hur kroppen fungerar. Osteopatin grundades för 150 år sedan av en läkare i USA, idag är det ett etablerat yrke över hela den moderna världen och ingår ofta i primärvården.

En osteopat har kunskap om hela kroppens anatomi och funktion, och en särskilt god förståelse för hur olika delar biomekaniskt och fysiologiskt hänger ihop och påverkar varandra, detta genomsyrar hela vårt tänk – från diagnostisering till behandling.

Ett exempel som får illustrera hur en osteopat arbetar är ett knäbesvär – en osteopat undersöker då knät men även viktbäringen, kroppen som helhet och faktorer utanför kroppen så som skor och det underlag man rör sig på. Ett detektivarbete börjar för att ta reda på o r s a k e n (en eller flera) till besväret, orsaken kan finnas där det gör ont eller någon helt annan stans. Ett knä behöver god funktion lokalt men också i relation till andra knät, höfter, bäcken, ländrygg och fötter. Till exempel kan en snedställning i bäckenet orsaka en ojämn belastning på höfter, knän och fötter vilket på sikt kan leda till smärta, om så är fallet är det troligen inte särskilt framgångsrikt att bara behandla knät. En osteopat behandlar de faktorer som har del i besväret för att underlätta knäts läkning och återhämtningsprocess, och skapa ett hållbart resultat. Vi ger såklart även råd och övningar för förbättrad funktion i knät.

Kroppen strävar efter och fungerar som bäst om vi är hyfsat centrerade både sett till höger/vänster och framåt/bakåt. Stora som små snedställningar och obalanser kräver därför kompensation för att vi ska hålla balansen och fungera, till exempel är det mest praktiskt för våra ögon att vara i en jämn nivå och kroppen gör vad som krävs för att uppnå det. Tänk så mycket onödig energi vi förbrukar på att (omedvetet) räta upp oss – den minsta vridning eller böj i ländryggen medför att kroppen kompenserar med motsatt vridning eller böj längre upp i ryggen och nacken. I detta fall kan symptomet vara spänningar i nacken som kanske dessutom skapar huvudvärk. Vid ett osteopatbesök skulle i första hand orsaken rättas till men såklart släpper man även på spänningar, i både muskler och bindväv, i nacken.

Beroende på vad man har för besvär kan det krävas olika många besök, vid första eller ibland andra besöket kan man ställa en prognos för hur lång tid det kommer att ta för att komma till rätta med besväret.

Detta var en kort förklaring till vad en osteopat gör. Välkommen att höra av dig vid frågor!

Osteopati och träning för gravida och nyblivna mammor

Posted by on maj 19, 2016 in Blogg | Kommentarer inaktiverade för Osteopati och träning för gravida och nyblivna mammor

Östersund Osteopati har inlett ett samarbete med Johanna Rapp – lic. personlig tränare med gruppträning för nyblivna mammor! Vi kompletterar varandra då vi båda träffar kvinnor som varit gravida och fött barn med allt vad det innebär och som vill uppnå en kropp med god funktion och hållbarhet – Johanna erbjuder anpassad gruppträning för att bygga upp styrka och jag erbjuder anpassad osteopati för att rätta till eventuella felställningar i kroppen som skapar olika besvär.

Ofta söker medelålders kvinnor mig för besvär i längrygg och bäcken som vid närmare eftertanke hade sin början under eller efter graviditet och förlossning. Graviditet och förlossning är i allra högsta grad naturligt men är en påfrestning för kroppen – speciellt om man har obalanser i form av snedställningar i till exempel bäckenet och/eller ländryggen. Snedställningar är vanligt men om man är stark och inte överbelastar kroppen kan man ofta vara besvärsfri eftersom kroppen då klarar av att kompensera för sina svagheter. Under graviditeten sker stora förändringar i kroppen på många sätt – bland annat tänjs magmusklerna ut, bäckenbotten får ökad belastning, bäckenlederna blir lösare och hållningen ändras då magen växer. I och med detta kan olika besvär uppstå och man kan till exempel få ont i bäckenlederna (s.k. foglossning), i ryggen eller i benen.

Osteopati lämpar sig mycket bra för gravida och nyblivna mammor då behandlingen kan anpassas helt efter varje patient och det finns flera olika mjuka men effektiva metoder som inte påfrestar exempelvis bäckenlederna då dessa kan vara känsliga. Tanken är att balansera upp hållningen så att man klarar förändringarna som graviditeten innebär eller återhämtar sig bättre efter graviditet och förlossning.

När man varit gravid och fött barn är det viktigt att stärka upp framför allt de muskler som blivit uttänjda samt att träna styrka generellt för att, förutom klara vardagen fint, orka lyfta och bära på små (men tunga!) barn. Jag kan varmt rekommendera Johanna Rapp och hennes Strong mamas-grupper!

http://www.johannarapp.com/

Svensk studie om osteopati efter kirurgi

Posted by on november 15, 2015 in Blogg | Kommentarer inaktiverade för Svensk studie om osteopati efter kirurgi

Som ett samarbetsprojekt mellan forskare vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet och Skandinaviska Osteopathögskolan i Göteborg har en studie gjorts om osteopatisk behandling efter kirurgiskt ingrepp på matstrupen. Studien visade en tydlig positiv effekt, här följer en sammanfattning följt av min egna kommentar.

Studien utfördes på patienter som genomgått operation av matstrupen. Patienterna hade kronisk smärta, stelhet i bröstkorgen och försämrad andning efter operationen och syftet med studien var att se hur osteopatisk behandling påverkade dessa faktorer. Patienterna fick 10 behandlingar á 45 minuter och under behandlingstiden gjordes regelbundna mätningar av utandningskapacitet, bröstkorgens rörlighet, upplevd smärta samt patientens egna upplevelse av behandlingen. Det man hittade var en tydlig förbättring av rörligheten i bröstkorgen och att smärtan avtog, utandningsfrekvensen påverkades inte lika tydligt. Överlag var patienterna positivt inställda till behandlingen som de fått.

Detta är den första svenska studien på osteopati men internationellt finns oräkneligt många studier av stor variation. Inom området för operation och allvarligare sjukdom har några mindre studier gjorts tidigare som visat goda resultat på patienter efter gynekologisk operation, hjärtoperation, och i samband med lunginflammation och inflammation i bukspottskörteln. För dig som vill veta mer och söka efter internationella studier inom osteopati, börja gärna här.

Vid operation av matstrupen, tex vid cancer, når man oftast in via utrymmet mellan två revben. Detta anses vara en av de mest smärtsamma operationerna och lång tid efter operationen har patienter ofta problem med bland annat smärta och stelhet i bröstkorgen som följd av ingreppet. För tillfället finns ingen effektiv behandling för dessa patienter inom sjukvården – men osteopatisk behandling har god effekt. Detta är ett lysande exempel tycker jag på hur väl osteopatin kompletterar sjukvården och jag önskar att detta kan leda till fina samarbeten även i Sverige i framtiden, för patientens bästa.

Länk till studien http://www.journalofosteopathicmedicine.com/article/S1746-0689(12)00077-6/fulltext 

”Vanligt ryggont”

Posted by on oktober 8, 2015 in Blogg | Kommentarer inaktiverade för ”Vanligt ryggont”

Många av oss får någon gång under livet ont i ryggen eller nacken. Statistiken säger att upp emot 80 % av oss någon gång får ont i ländryggen och 50% får ont i nacken (SBU), för flera leder besvären till sjukfrånvaro. I Vårdguiden 1177 kan man läsa att ont i ryggen är vanligt men sällan beror på någon sjukdom och att de ryggbesvär som det inte går att hitta någon särskild förklaring till och som går över efter ett tag kallas ”vanligt ryggont”.

Som osteopat känner jag igen statistiken, många patienter söker för ont i ryggen. Och allt som oftast är det helt ofarligt. Men jag har hittills inte stött på någon smärta som helt saknat förklaring och ibland kan ”ett tag” vara ganska lång tid, speciellt om man har ont.

När vi osteopater undersöker ryggont eller vilket besvär som helst och har uteslutit sjukdom, tittar vi både lokalt och globalt – alltså på hela kroppen. För ibland eller relativt ofta kan det vara så att orsaken till besväret finns någon annanstans än just där det gör ont. Kanske är detta vad som kännetecknar oss osteopater; vi söker orsaken till att ett besvär har uppstått och den osteopatiska behandlingen syftar till att komma till rätta med just detta för att hjälpa kroppen att läka besväret.

För att förtydliga detta kan vi ta ett förenklat exempel. Lokalt kan man ha en låsning i en facettled mellan två ryggkotor vilket kan inskränka rörlighet och orsaka smärta. Denna låsning kan i sin tur bero på eller upprätthållas av ett framåt-tiltat bäcken som, för att inte allt ovan bäckenet ska luta framåt, kompenseras i ländryggen med en svank vilket pressar ihop facettlederna. För att komma tillrätta med besväret och få ett hållbart tillstånd behöver man ofta involvera flera kroppsdelar och även andra vävnader än skelett och leder så som nerver, fascia och muskler i undersökning och behandling. Behandlingen kan såklart även omfatta det lokala besväret. I detta ligger styrkan hos osteopater. Och det finns behandlingsbara orsaker även till ”vanligt ryggont”.

 

Share This