Osteopati

linnea_9295_2Osteopati är en form av manuell medicin som syftar till att förbättra och bibehålla kroppens funktion och är med sitt hälsofrämjande perspektiv ett komplement till sjukvården. Inom osteopatin utgår vi ifrån filosofin om att kroppens alla delar och funktioner samverkar och påverkar varandra, och att kroppen har en självläkande förmåga. När funktionen i en del av kroppen påverkas måste resten av kroppen anpassa sig och kompensera för det vilket kan medföra överbelastningar, inflammationer, smärta och annan hälsopåverkan.

En osteopat söker efter de bakomliggande orsakerna till att besvären uppstått och behandlingen syftar alltid till att hjälpa självläkningen genom att avlasta påverkade områden, stimulera cirkulationen och nervsystemet så att kroppen kan fungera optimalt. När kroppen är fri från restriktioner fungerar självläkningen som bäst. All behandling sker manuellt vilket innebär att osteopaten använder sina händer direkt på patienten, och en djup ingående kunskap om hur människokroppen fungerar.

Läs mer om vad en osteopat kan behandla och hur ett besök går till.

Osteopatin grundades i USA under mitten av 1800-talet av läkaren Andrew Taylor Still och är därmed den äldsta formen av modern manuell medicin. Dr. Still utvecklade ett nytt medicinskt synsätt som utgick ifrån att människan är en enhet och med fokus på att främja hälsa. 1892 öppnade den första osteopatskolan och osteopatin erkändes senare i hela landet där osteopater är leg. läkare. Under tidigt 1900-tal spreds osteopatin till Europa och även till Australien och Nya Zeeland där osteopatin idag är en välkänd och vedertagen behandlingsmetod och ofta ingår i primärvården. I Sverige finns ingen legitimation alls, var därför noga med att välja en osteopat som är medlem i Svenska Osteopatförbundet. För att bli medlem där krävs att man genomgått minst 4 års utbildning i basmedicin, osteopatisk manuell medicin samt handledd praktik likvärdig den utbildning som ger legitimation i övriga Europa.

Share This