Svensk studie om osteopati efter kirurgi

Posted by on november 15, 2015 in Blogg | Kommentarer inaktiverade för Svensk studie om osteopati efter kirurgi

Som ett samarbetsprojekt mellan forskare vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet och Skandinaviska Osteopathögskolan i Göteborg har en studie gjorts om osteopatisk behandling efter kirurgiskt ingrepp på matstrupen. Studien visade en tydlig positiv effekt, här följer en sammanfattning följt av min egna kommentar.

Studien utfördes på patienter som genomgått operation av matstrupen. Patienterna hade kronisk smärta, stelhet i bröstkorgen och försämrad andning efter operationen och syftet med studien var att se hur osteopatisk behandling påverkade dessa faktorer. Patienterna fick 10 behandlingar á 45 minuter och under behandlingstiden gjordes regelbundna mätningar av utandningskapacitet, bröstkorgens rörlighet, upplevd smärta samt patientens egna upplevelse av behandlingen. Det man hittade var en tydlig förbättring av rörligheten i bröstkorgen och att smärtan avtog, utandningsfrekvensen påverkades inte lika tydligt. Överlag var patienterna positivt inställda till behandlingen som de fått.

Detta är den första svenska studien på osteopati men internationellt finns oräkneligt många studier av stor variation. Inom området för operation och allvarligare sjukdom har några mindre studier gjorts tidigare som visat goda resultat på patienter efter gynekologisk operation, hjärtoperation, och i samband med lunginflammation och inflammation i bukspottskörteln. För dig som vill veta mer och söka efter internationella studier inom osteopati, börja gärna här.

Vid operation av matstrupen, tex vid cancer, når man oftast in via utrymmet mellan två revben. Detta anses vara en av de mest smärtsamma operationerna och lång tid efter operationen har patienter ofta problem med bland annat smärta och stelhet i bröstkorgen som följd av ingreppet. För tillfället finns ingen effektiv behandling för dessa patienter inom sjukvården – men osteopatisk behandling har god effekt. Detta är ett lysande exempel tycker jag på hur väl osteopatin kompletterar sjukvården och jag önskar att detta kan leda till fina samarbeten även i Sverige i framtiden, för patientens bästa.

Länk till studien http://www.journalofosteopathicmedicine.com/article/S1746-0689(12)00077-6/fulltext 

Share This