Osteopatisk behandling

linnea_9276All osteopatisk behandling föregås av en ingående anamnes där osteopaten ställer frågor om dina besvär och hur de ter sig. Vid första besöket får du även frågor om din sjukdomshistoria, din generella hälsa och livsstil. Detta behövs för att få en så bra bild som möjligt över vilka faktorer som kan vara relaterade till dina besvär. Efter anamnesen följer en fysisk undersökning bestående av observation av din hållning och rörelsemönster. I undersökningen använder osteopaten sina händer för att till exempel testa hur dina leder och muskler fungerar. Ofta ingår även medicinska tester så som blodtrycksmätning och neurologiska tester som test av reflexer, känsel och muskelstyrka. Syftet med undersökningen är att hitta orsaken till besvären vilket leder fram till en diagnos och utifrån den upprättas en individuell behandlingsplan. Finns oklarheter kan ett kompletterande läkarbesök bli aktuellt.

 

linnea_9273Själva behandlingen kan gå till på många olika sätt beroende på patient, problematik och tillfälle, och flera olika metoder kan användas med syftet att få till en optimal balans i rörelseapparaten för att på så sätt främja en god funktion i alla kroppens vävnader. Osteopatisk behandling sker alltid manuellt, alltså med osteopatens händer direkt på patienten, inga redskap eller instrument används. Osteopater använder generellt mjuka behagliga tekniker. Du kan även få råd om till exempel träning, kost och ergonomi.

Många patienter fascineras över att den osteopatiska behandlingen upplevs så mjuk och behaglig men ändå är så effektiv.

Share This